Objevujte svět. Letecky přes Varšavu

Objevujte svět. Letecky přes Varšavu

Více info
Vyberte si svou dovolenou už nyní!

Vyberte si svou dovolenou už nyní!

Více info
Parkujte levně přímo na letišti

Parkujte levně přímo na letišti

Více info
09:30
RYR2368
LONDON / STN
Více info
09:30
RYR2368
LONDON / STN
Plánovaný čas
05.07.2022 09:30
Typ letadla
B738
11:00
TVS8HM
BURGAS
Více info
11:00
TVS8HM
BURGAS
Plánovaný čas
05.07.2022 11:00
Typ letadla
B738
11:15
TVS2655
Antalya
Více info
11:15
TVS2655
Antalya
Plánovaný čas
05.07.2022 11:15
Typ letadla
B738
09:55
RYR2369
LONDON / STN
 – NÁSTUP 09:40
Více info i
09:55
RYR2369
LONDON / STN
NÁSTUP 09:40
Plánovaný čas
05.07.2022 09:55
Typ letadla
B738
09:30
RYR2368
LONDON / STN
Více info
09:30
RYR2368
LONDON / STN
Plánovaný čas
05.07.2022 09:30
Typ letadla
B738
09:55
RYR2369
LONDON / STN
 – NÁSTUP 09:40
Více info i
09:55
RYR2369
LONDON / STN
NÁSTUP 09:40
Plánovaný čas
05.07.2022 09:55
Typ letadla
B738
11:00
TVS8HM
BURGAS
Více info
11:00
TVS8HM
BURGAS
Plánovaný čas
05.07.2022 11:00
Typ letadla
B738
11:15
TVS2655
Antalya
Více info
11:15
TVS2655
Antalya
Plánovaný čas
05.07.2022 11:15
Typ letadla
B738

Předpisový rámec

Letiště Ostrava a.s., provozovatel letiště (ICAO označení LKMT) zavedl a udržuje systém řízení, jehož součásti je systém řízení bezpečnosti – Safety Management Systém (SMS).

SMS je zaveden v souladu s doporučeními ICAO dokumentu Doc 9859 Safety Management Manual, Nařízením Komise (EU) č. 139/2014, Leteckého předpisu L14 Řízení bezpečnosti, AIC C 25/16 Runway Safety program pro ČR a dalšími návaznými dokumenty.

Cíle SMS

Postupovat tak, aby nedocházelo k bezpečnostním událostem. Pokud k nim dojde, umět je řešit, minimalizovat jejich dopad a přejít co nejrychleji do běžného provozního stavu.

Bezpečnost je nejvyšší prioritou, přes obchodní, provozní, enviromentální nebo sociální tlaky.

Politika SMS

Bezpečnostní událost

Bezpečnostní událostí je jakákoliv událost s dopadem na bezpečnost, která ohrožuje nebo v případě, že není odstraněna nebo řešena, by mohla ohrozit letadlo, osoby na palubě nebo jiné osoby, a zahrnuje zejména nehody nebo vážné incidenty.

K hlášení bezpečnostních událostí lze využít:

Safety portal

Pro zajištění koordinace s externími subjekty (subjekty, které vykonávají svou činnosti na Letiště Ostrava a.s., a jejich činnost může mít dopad na bezpečnost je využíván Safety portál

Runway Safety Program (RSP)

Cílem RSP je zajištění přijatelné úrovně dráhové bezpečnosti a zejména snížení událostí RI/RE.

Runway Incursion (RI, Narušení dráhy):

„Každá událost na letišti týkající se nesprávného výskytu letadla, vozidla nebo osoby v ochranném prostoru plochy určené pro vzlety a přistání letadel.“

Runway Excursion (RE, Vyjetí z dráhy)

Vyjetí z dráhy je událost, při které se letadlo při vzletu nebo přistání stočí mimo povrch dráhy nebo jej přejede

Just Culture

V rámci SMS je používán přístup Just Culture, což je anglický termín pro pravidlo netrestání viníka v případě, že sám oznámí bezpečnostní událost, kterou způsobil a aktivně spolupracuje na jejím vyhodnocení. V ČR však není možné netrestat viníka v případě trestně – právních činů.

Nepřípustné jednání

Přes uplatňování přístupu Just culture, následující chování není přípustné a nebude tolerováno:

  • Vědomé porušení bezpečnostních pravidel a postupů
  • Zatajování informací, které mohou mít vliv na bezpečnost
  • Činnost, která je považována za trestnou

Doporučujeme

Na co bychom vás chtěli upozornit