Wánoce we Waršavě

Wánoce we Waršavě

Více info
Létejte po světě za akční ceny!

Létejte po světě za akční ceny!

Více info
Létáme z Ostravy do celého světa

Létáme z Ostravy do celého světa

Více info


Nařízení vlády č. 298_2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné držní situaci

Nařízení vlády č. 298_2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

Plyn

Plán rozvoje LDS 2021-2025

Souhrný výkaz dodržování standardů 2020

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy

Smlouva o připojení k distribuční soustavě - zemní plyn

Vzor smlouvy o distribuci zemního plynu

Žádost o modifikaci v dodávce plynu

Žádost na dodávku plynu

Žádost o rezervaci kapacity

Proces připojení

Žádost o připojení k distribuční soustavě, žádost o dodávku plynu

Žádost o ukončení dodávky plynu

Podklad pro vypracování analýzy rizik 2017

Příloha ke Smlouvě o provádění servisní činnosti z 5.4.2007

Zpráva o kvalitě úrovni údržby provozovaného zařízení LO 2020

Obchodní podmínky dodávky plynu

Ceník plynu pro rok 2023

Výpis délek plynovodu

Elektřina

Plán rozvoje LDS 2021-2025

Zpráva o kvalitě a úrovni údržby zařízení

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy

Žádost o připojení elektrického zařízení

Připojovací podmínky NN Letiště Ostrava, a.s.

Připojovací podmínky NN nadřazené distribuční sítě, platné v rámci LDS Letiště Ostrava, a.s., pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

Dodatek k Energetickému havarijnímu plánu Lokální distribuční soustavy Letiště Ostrava, a.s.

Obchodní podmínky pro dodávku a distribuci elektřiny

Ceník elektrické energie pro rok 2023

Nařízení komise EU 2016/631

Rozhodnutí ERU k Nařízení komise EU 2016/631

Žádost o připojení výrobny na NN

Ostatní

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Ceník poskytovaných služeb, smluvních pokut a speciálních služeb za dodávky el. energie a plynu

Doporučujeme

Na co bychom vás chtěli upozornit